You are here: Home -  Tiffany Hangers -  Elsa Peretti Open Hart Hanger

Tiffany & Co Amsterdam,merk0618,Huron Michigan had identieke jaarlijkse fluctuatie patronen

Tiffany & Co Amsterdam,merk0618,Huron Michigan had identieke jaarlijkse fluctuatie patronen

We gebruikten de Grote Meren hydrologische gegevens en vogel monitoringgegevens van de Pandora Juwelendoos Grote Meren Marsh Monitoring programma starten vanaf 1995-2002 tot: 1) een evaluatie van trends en patronen van de jaarlijkse aanpassing mei-juli waterstanden voor Lakes Ontario, Erie, en Huron-Michigan, 2 ) verslag over de tendensen van relatieve overvloed voor vogels fokkerij in de Grote Meren kustmoerassen, en 3) correleren gehele stroomgebied en het meer specifieke jaarlijkse indices van vogel overvloed met de Grote Meren waterstanden. Van 1995-2002, Tiffany & Co Amsterdam gemiddeld mei, juni en juli waterstanden in alle meerbekkens toonde enkele jaarlijkse variatie, maar Meren Erie en Huron-Michigan had identieke jaarlijkse fluctuatie patronen en algemene waterpeil daalt. Geen trend werd waargenomen in Lake Ontario waterstanden in deze periode. Overvloed voor vijf van de zeven moerasvogels in Lake Ontario wetlands toonde geen temporele trends, terwijl overvloed van zwarte stern (Chlidonias niger) is afgenomen en dat van moeras mus (Melospiza georgiana) steeg 1995-2002. In tegenstelling abundanties van de Amerikaanse meerkoet (Fulica americana), zwarte stern, co
0 Reacties


Spreek uw mening